Łączniki typu „G”

 

 

Dane informacyjne pobrane ze strony producenta*